معرفی صفحه Xیادداشتهای یک سردفتر اسناد رسمی

با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان دفاتر اسناد رسمی کماکان مرجع تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو می باشند و نیروی انتظامی تنها مجاز به تعویض پلاک خودرو می باشد - با حذف بند (( و )) قانون خدمت وظیفه عمومی کارت پایان خدمت و معافیت و هر نوع مدرک دال بر مشخص بودن وضعیت مشمولین از چرخه کار دفاتر اسناد رسمی حذف گردید - شروع به کار آزمایشی 40 دفتر خدمات الکترونیک قضایی از اول تیرماه 91 در تهران - سامانه پذیرش تقاضاهای صدور سند مالکیت موضوع قانون اراضی فاقد سند رسمی در تاریخ اول آبان آغاز به ثبت نام متقاضیان می نماید - قابل توجه فروشندگان و خریداران اتومبیل : طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی فروشندگان و خریداران مکلفند بعد از تعویض پلاک جهت انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند

اطلاعیه سردفتری اسنادرسمی موضوع ماده 69 قانون
(تاريخ: 27 بهمن 1387)

نظر به اینكه مقرر گردیده مورخ 1/12/87 آزمون كتبی سردفتری اسنادرسمی در اعمال ماده 69 قانون دفاتر اسنادرسمی برگزارگردد ، لذا لازم است متقاضیان آزمون مزبوربه شرح لیست پیوست روزچهارشنبه مورخ 30/11/87 در وقت اداری با به همراه داشتن اصل شناسنامه و دو قطعه عكس 4×3 تمام رخ به محل اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران واقع در تهران ، میدان امام خمینی ، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان كوشك مصری ، جنب هتل فردوسی ، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور، طبقه چهارم به منظور تكمیل مدارك و اخذ كارت آزمون مراجعه فرمایند . زمان و محل برگزاری آزمون در زمان توزیع كارت اعلام خواهد شد .
تذكر: در صورت عدم مراجعه متقاضیان در موعد مقرر به منزله انصراق تلقی خواهد شد و این اداره كل مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.


آزمون كتبی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی برگزار شد
(تاريخ: 05 اسفند 1387 )

آزمون كتبی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی با حضور 35 نفر از داوطلبین در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی، سید محمد هاشمی مقدم مدیر كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد ضمن اعلام این خبر، با اشاره به این ماده قانونی گفت: بر اساس ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر شاغل كه بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات این قانون برای تصدی دفتر خانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفی كند كه مدت لازم برای معرفی در امور بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید.
وی افزود: بر اساس این ماده همچنین ورثه سردفتر متوفی كه زمان فوت شاغل بوده است نیز تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واجد صلاحیت را معرفی كنند و در صورتی كه سردفتر یا وارث او در مهلت های مذكور شخص واجد صلاحیت را معرفی نكنند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام بهمن ۱۳۸۷ساعت 0:41  توسط سردفتر   |